For dette nettstedet så gjelder samme personvernserklæring som for sterkhelse.no:

Personvernserklæring

1. Personvernerklæring

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester som pasient eller treningsmedlem skal du føle deg trygg og ivaretatt. STERK og medfølgende tjenester eies og driftes av følgende 3 bedrifter;

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. STERK er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes. Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring, medlemskap og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

3. Dine helseopplysninger

Vi er autorisert helsepersonell av Helsedirektoratet og vi følger Helsepersonelloven. Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. STERK arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysningene til våre pasienter på en god og sikker måte. Internt i klinikken har våre medarbeidere kun tilgang til journal til sine egne pasienter. Hele journalen, inkludert fødselsnummer og personalia, oppbevares kryptert i journalsystemet PasientSky. PasientSky har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning.

4. Dine medlemskapsopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold og medlemskap hos oss på treningssenteret. Vårt behandlingsgrunnlag i dette tilfellet er en inngåelse av kontrakt og samtykke ved oppstart av medlemskapet. Personopplysningene oppbevares i vårt medlemssystem BRP systems, som støtter prinsippene om dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning, integritet og fortrolighet. BRP legger også til rette for å ivareta de registrertes rettigheter til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og samtykke. BRP har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning. Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv. Dersom STERK skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

5. Vår håndtering av ditt betalingskort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi benytter Melin medical/Convene som betalingsleverandør i klinikken.

6. Våre nettsider

Når du besøker våre nettside samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettside og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies). Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

7. Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir. Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

8. Deling av opplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende. Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være f.eks. henvisning til sykehus, NAV (sykmelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller annet autorisert helsehjelp.

9. Administrering av personopplysninger

I henhold til norsk personvernlovgivning har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangspunktet følgende rettigheter:

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal bruke disse. Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

10. Endringer av personvernserklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om STERK sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på: privacy@sterkhelse.no

Har du spørsmål angående din journal, ring oss på: 21082800